it-infrastructure
subscription-support

Абонаментно ИТ обслужване

Supporpc.org предлага три гъвкави абонаментни плана за поддръжка: BRONZE, GOLD и PLATINUM.

Услуги, включени в абонаментния план:

Абонаментна софтуерна и хардуерна поддръжка съобразена с Вашите нужди и възможности,
поддържаме инфраструктурни, информационни комуникационни системи.

 

 • Персонален екип, съставен от основен и заместващ ИТ специалист.
 • Задължителни 2 профилактични посещения на ИТ специалист на месец.
 • Периодична хардуерна и софтуерна профилактика.
 • Оптимизация на работния процес.
 • Оценка на IT риска.
 • До 1 профилактично посещение на място (без събота и неделя и празнични дни)
 • До 8 часа реакция при инцидент.
 • Софтуерна и хардуерна поддръжка.
 • E-mail консултации.
 • Телефонни консултации.
 • Поддръжка на локална мрежа от 1 до 5 компютъра (лаптопи)
 • Отдалечено администриране.
 • Месечен абонамент.
 • До 2 посещения (без събота и неделя и празнични дни).
 • От 3 до 4 часа реакция при инцидент.
 • До 1 Инсталация на операционна система.
 • Всички услуги от Пакет-  BRONZE.
 • До 5 дистанционни реакции.
 • Поддръжка на локална мрежа до 8 компютъра (лаптопи).
 • Поддръжка клиентски стандартен софтуер.
 • Месечен абонамент.
 • Неограничено количество посещения (без събота и неделя и празнични дни ).
 • До 2 часа реакция при инцидент.
 • Всички услуги от Пакет- GOLD.
 • Работа в извънработно време.
 • До 3 Инсталация на операционна система.
 • Фирмата е лице за контакт по всички IT въпроси.
 • Сервизно обслужване.
 • Поддръжка на локална мрежа до 10 компютъра (лаптопи)
 • Работа в извънработно време.
 • Поддръжка на офис техника.
 • Архивиране на информация
 • Месечен абонамент.
ИТ Консултация