porajka na servari

Поддръжка на Сървъри

Екипът ни се състои от млади и динамични хора, които от години професионално се занимават с компютърни технологии. Ние следим и тестваме всички новости в сектора, за да можем да ви предложим най-добрите решения към момента.

Основни предимства:

 • Пълна хардуерна и софтуерна поддръжка.
 • 24/7/365 мониторинг.
 • Сървъри с операционна система MS Windows server и Linux server.
 • Платформи за виртуализация (Hypervisor): Proxmox; VMware ESXi, vSphere, Xen Project Hypervisor, KVM, както и виртуални машини (сървъри).
 • Пощенски (е-mail) сървъри MS Exchange, Zimbra, Postfix E-Mail Server.
 • Комуникационни сървъри/рутери.
 • Активна директория (MS Active Directory/Samba as an Active Directory Domain Controller).
 • Web & ftp сървъри.
 • Сървъри за видео наблюдение.
 • Мониторингът на инфраструктурата е процес на наблюдение на мрежовата инфраструктура за уязвимости. Инструментите за мониторинг на инфраструктурата следят здравен статус, наличност, и производителност на устройства в цялата мрежа.
 • Изграждаме и поддържаме клъстери от сървъри.
 • Мигрираме физически сървъри към виртуални машини (VM).
ИТ Консултация