hackPC

Компютърна сигурност и защита.

Мониторинг, консултация, обучение и изграждане на решения за вашата кибер сигурност.
Докато хакерите стават все по-изобретателни, нуждата да защитите вашите дигитални активи става все по-голяма.
Ние предлагаме различни техники и решения за защита на нашите клиенти.

Основни предимства:

 • Мрежова сигурност
  Използва се за предотвърти злонамерени лица да навлезнат във вашата мрежа.
  Целта е да са подсигури използваемоста, надежноста и интегритета.
  Мрежовата сигурност става все по-голямо предизвикателство за бизнеса с увеличаването на крайните точки на потребление.
  Реализацията е чрез изготвяне на различни видове мрежови архитектури и решения (access control, network segmentation, intrusion detection and prevention systems)
 • Интернет сигурност
  Тази сигурност включва защитата на информацията която се изпраща и получава от различни видове уеб, мейл и други апликации.
  Този тип защита е проектирана да следи входящия интернет трафик за malware и нежелан трафик.
  За целта се използват различни решения (firewalls, antimalware, antispyware, vpn).
 • Сигурност на крайни устройства
  Тази сигурност е на ниво крайни устройства. Това представлява защитата на вашите устройства от достъп до зловредни мрежи.
  Крайните устройства най-често се подсигуряват чрез инсталирането на различни видове софтуер (антивирусни програми, malware detection systems, application security, email security)
 • Откриване на уязвимости в ИТ инфраструктурата на нашите клиенти.
ИТ Консултация