Облачни Услуги
docker
kubernetes

Проектиране, изграждане и управление на cloud сървърни решения от ново поколение Supportpc.org

Ние сме екип от опитни облачни инженери и DevOps професионалисти, които са запалени да помагат на бизнеса да използва силата на облака, за да постигне целите си.

В Supportpc.org се гордеем със способността си да предоставяме висококачествени решения бързо и ефективно.

Ние Ви предлагаме качество и спазване на всички стандарти, което води до максимална производителност на Вашият cloud.

 

Какво е Kubernetes.

 

Kubernetes е платформа с отворен код за управление на клъстери, служеща за разполагане, скалиране и поддръжка на приложения, работещи в контейнери.

ПРЕДИМСТВА НА КЛЪСТЕРНИТЕ СИСТЕМИ:

 

 • Увеличава производителността.

 • Kubernetes изпълнява вашите приложения с по-добра стабилност.

 • Надеждност и бързина.

 • Централизирано управление.

 • Оптимизация на разходите.

 • Хоризонтално мащабиране.

 • Оптимизиране на разходите.

Облачните услуги предоставят:

 • по-голяма сигурност на съхраняваната информация;
 • лесно и сигурно споделяне на информация помежду си;
 • по-малко разходи за бизнеса ви;
 • по-лесна поддръжка;

 

Видове облаци

 • Публичен облак (Public Cloud) – управлява се доставчик на облачни услуги като популярните Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Ти и компанията ти не притежавате IT инфраструктурата, но я използвате, а като клиенти представлявате наематели (tenants, което може да срещнеш и на български като термин – „тенант“). Пространството на облака се разделя между различните наематели.
 • Частен облак (Private Cloud)в частния облак като клиент ти и организацията ти разполагате с персонални хардуер и софтуер. Подобна инфраструктура може да бъде предоставена на място, или да бъде при доставчиците на облачната услуга. Всеки облак ще се превърне в частен облак, ако се използва от единствен клиент и достъпът до него е ограничен.
 • Хибриден облак (Hybrid Cloud) – както името подсказва, хибридният облак съчетава най-доброто от двата свята. Това е на пръв поглед една IT среда, цялостна инфраструктура, която обаче е създадена от няколко отделни среди, свързани по някакъв начин – през LAN, WAN, API-та, или VPN. Това, което характеризира хибридният облак, е възможността това, което се съхранява на него, да бъде пренасяно между различни, отделни, но свързани среди.